🔎 Onze praktijk Mijn Portaal Ik heb spoed

De praktijk

Wat zijn de contactgegevens van mijn praktijk?
Adres Huisartsenpraktijk Boxtel Centrum
Koppel 1a
5281AN Boxtel

Wat zijn de openingstijden van de praktijk?
Reguliere openingstijden
Maandag 8:00 - 17:00
Dinsdag 8:00 - 17:00
Woensdag 8:00 - 17:00
Donderdag 8:00 - 17:00
Vrijdag 8:00 - 17:00
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten

De praktijk is gesloten tussen 10.30u - 11.00u en 12.30u - 13.00u, alleen bereikbaar voor spoedgevallen.

Afwijkende openingstijden
Kerst
25 december t/m 26 december
Gesloten
Nieuwjaarsdag
Woensdag 1 januari
Gesloten
Hoe kan ik de praktijk bereiken?

Wil je een afspraak inplannen, een vraag stellen aan de huisarts of inzage in je dossier? Doe dit dan eenvoudig online in jouw portaal. Waar en wanneer je maar wilt. Zonder wachtrij aan de telefoon. Kom je er niet uit? Bel ons op 0411 672 212.

Ik wil me inschrijven bij de praktijk als nieuwe patiënt

Je bent welkom in onze praktijk. Als je je als nieuwe patiënt wilt inschrijven, vragen wij je om contact op te nemen met onze assistente via 0411 672 212. De assistente helpt je graag verder!


Wil je enkel een wijziging doorgeven in je persoons-, contact- of verzekeringsgegevens? Doe dit dan bij voorkeur via jouw portaal. Geen portaal? Bel dan met onze assistente.


Belangrijk: je inschrijving wordt pas verwerkt als je van ieder gezinslid een kopie van paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of vreemdelingendocument én zorgpolis bij ons laat zien. Heb je voor je kind nog geen eigen identiteitsbewijs? Laat dan de Persoonlijst Basisregistratie Personen zien. Deze heb je gekregen bij of na de inschrijving bij de gemeente.

Ik wil mijn contactgegevens laten aanpassen

Ben je verhuisd en wil je een adreswijziging doorgeven? Of heb je een nieuw telefoonnummer of e-mailadres? Geef dit dan eenvoudig online door via jouw portaal.

Ik wil overstappen naar een andere huisarts

Indien je naar een andere huisarts wilt overstappen dan sturen wij je medische dossier (en dat van je minderjarige kinderen) op via een beveiligde internetverbinding naar jouw nieuwe huisarts. Hier hoef jij verder niets voor te doen. Wel is het belangrijk dat je jezelf bij ons uitschrijft door contact op te nemen met onze assistente (0411 672 212) en dus toestemming geeft het dossier te sturen. Op het moment dat het dossier verstuurd is ben je bij ons uitgeschreven.

Ik heb een klacht over mijn huisarts

Wanneer je ontevreden bent, stellen we het op prijs dat je dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van de onvrede, dan kunnen wij proberen het samen op te lossen. Je kan de klacht of het compliment kenbaar maken d.m.v. dit klachtenformulier. Je mag het ook altijd met één van onze medewerkers bespreken. Nadat wij het formulier hebben ontvangen nemen we contact met je op.


Is dit lastig voor je of kom je er met ons niet uit, dan kun je jouw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Als praktijk zijn we aangesloten bij SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg). De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat je de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. Je kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE. De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190.


Ga naar klachtenformulier

Hoeveel kost een consult of huisbezoek van de huisarts?

Een verrichting door de huisarts wordt door de zorgverzekering betaald en het kost je geen eigen risico. De huisarts declareert bij de zorgverzekering:


PrestatiebeschrijvingMaximumtarief
Consult regulier korter dan 5 minuten€ 6,11
Consult regulier vanaf 5 minuten tot 20 minuten€ 12,21
Consult regulier 20 minuten en langer€ 24,43
Visite regulier korter dan 20 minuten€ 18,32
Visite regulier 20 minuten en langer€ 30,54
Vaccinatie regulier€ 6,11
Ik heb een vervolgonderzoek, wat kost dat?

Heb je een vervolgonderzoek nodig? Vaak vallen de kosten hiervan onder je zorgverzekering. Het kan zijn dat je verzekeraar geen contract heeft met het ziekenhuis waarmee je een afspraak hebt. In dat geval vergoed je zorgverzekering niet alle kosten. Heb je vragen over de vergoeding van de kosten? Neem dan contact op met je zorgverzekeraar voordat je naar de afspraak gaat.  

Wat zijn de kosten voor gemoedsbezwaarden?

Mocht je om godsdienstige reden niet verzekerd zijn, dan is dit wellicht al bij ons bekend. Je staat dan geregistreerd als "gemoedsbezwaarde”. Wij brengen geen inschrijftarief in rekening maar hanteren de hieronder genoemde bedragen.


Prestatiebeschrijving
Tarief
Consult korter dan 5 min
€ 19,56
Consult 5 min tot 20 min
€ 39,12
Consult 20 min en langer
€ 78,25
Visite korter dan 20 min
€ 58,69
Visite 20 min en langer
€ 97,81
Vaccinatie / injecties
€ 19,56
LaboratoriumonderzoekKostprijs
EntstoffenKostprijs
Welke apotheek is aangesloten bij mijn huisarts?

Je kunt altijd zelf bepalen bij welke apotheek je medicijnen haalt. In jouw portaal kun je zien bij welke apotheek de huisarts is aangesloten. Geen portaal? Bel dan met de assistente. Wil je bij een andere apotheek jouw medicijnen ophalen? Vraag dan aan de huisarts om het recept mee te krijgen in plaats van dat de huisarts het direct naar de aangesloten apotheek stuurt.

Moet ik ook van apotheek overstappen als ik overstap van huisarts?

Als je wisselt van huisarts is het vaak ook nodig om te wisselen van apotheek. Geef aan je huisarts door bij welke apotheek je ingeschreven staat. Het is wel belangrijk dat je jezelf uitschrijft bij de oude apotheek.

Ik heb een andere zorgverzekeraar, wat nu?

Dit hoef je niet zelf door te geven aan de huisarts, en ook niet aan alle andere zorgaanbieders zoals fysiotherapeuten en ziekenhuizen. Wij zijn namelijk aangesloten op de database VECOZO en krijgen deze wijziging automatisch in ons syteem. Daarnaast doen wij een check op verzekeringsrecht, de COV-check, voordat we facturen opsturen naar de verzekeraar.

Wat wordt door mijn zorgverzekering vergoed aan huisartsenzorg?

Een bezoek aan de huisarts wordt volledig vergoed door de basisverzekering. Je hoeft hier dus helemaal niets zelf voor te betalen. Dat geldt voor een afspraak (consult) bij de huisarts, maar ook voor een telefonisch consult. Je betaalt voor een afspraak bij je huisarts ook nooit je eigen risico. Als er onderzoek nodig is zoals bloedprikken, een foto of een doorverwijzing vallen de kosten die daarvoor worden gemaakt wel onder het eigen risico.

Wat als ik niet verzekerd ben?

Als je als patiënt bij ons ingeschreven staat, maar bij controle niet bekend bent bij een verzekeringsmaatschappij, dan word je verzocht het consult contant of per pin te betalen. Na betaling krijg je een factuur. Deze kun je bij de verzekering, als je die toch hebt, indienen met het verzoek het consult aan je terug te betalen. Dit geldt ook voor als je een buitenlandse verzekering hebt, je draagt zelf zorg voor de nabetaling.

Ik zie bij een declaratie van de zorgverzekering ‘zorggroep’ staan, wat is dat?

De huisarts is aangesloten bij de zorggroep JBH of BiB. Dit is een samenwerkingsverband van huisartsen in de regio. De groep is gespecialiseerd in de behandeling en organisatie van chronische ziekten in de eerste lijn. Met de zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt over de zorg voor diabetes- en astma-/copd patiënten en mensen met een hart- en vaatziekte. Daarnaast ondersteunt de zorggroep de huisartsen bij de zorg voor kwetsbare ouderen en patiënten met psychische problematiek.


Uiteraard staan bij de behandeling van chronische ziekten in de huisartsenpraktijken de protocollen uit de zorgstandaarden centraal, echter zonder dat het 'kookboekgeneeskunde' wordt: individuele 'zorg op maat' is het centrale thema.

Welke huisregels gelden er in onze praktijk?
Huisregels Huisartsenpraktijk Boxtel Centrum

Algemene regels:
- Aanwijzingen van onze medewerkers moeten worden opgevolgd.
- Als daar reden toe is, mogen medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs.
Soms is dit zelfs wettelijk verplicht.
- De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het
pand of het buitenterrein.
- Het gebruik van mobiele telefoons, tablets, laptops e.d. zijn toegestaan,
maar mogen geen overlast veroorzaken.
- Drugs en/of alcoholgebruik zijn niet toegestaan. Bent u onder invloed, dan
kan u de toegang tot het gebouw geweigerd worden.
- We accepteren geen diefstal en vandalisme en doen daarvan altijd aangifte
bij de politie. Kosten worden in rekening gebracht.
- Medewerkers gaan vertrouwelijk om met de gegevens van patiënten. Dit
betekent:
1. dat er geen medisch-inhoudelijke gegevens verstrekt worden aan
derden zonder medeweten en expliciete goedkeuring van de
patiënt.
2. dat er bij doorverwijzingen naar andere behandelaars in principe
alleen gegevens verstrekt worden die relevant zijn voor de
betreffende behandeling.
3. er alleen in uitzonderingsgevallen van bovenstaande regel wordt
afgeweken, namelijk wanneer er gevaar dreigt (voor zichzelf of voor
anderen) en/of wanneer de patiënt wilsonbekwaam of
ontoerekeningsvatbaar is.

- Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over (het functioneren van)
een medewerker, hier kunt u dan een melding van maken. Het liefst
rechtstreeks bij de medewerker maar ook bij de huisarts of door het
invullen van het klachtenformulier op de website. Er treedt een
klachtenprocedure in werking, waarover u als patiënt geïnformeerd wordt.
- Gespreksopnames maken, fotograferen of filmen is alleen toegestaan na
toestemming van de zorgverlener.
- Roken in het pand is verboden.
- Huisdieren (m.u.v. hulphonden) zijn niet toegestaan.
- Wapenbezit is niet toegestaan.
- Auto’s en fietsen dienen in de daarvoor bestemde parkeervakken c.q.
rekken geplaatst te worden. De invalidenplaatsen zijn uitsluitend bedoeld
voor patiënten met een invalidenparkeerkaart.

Regels m.b.t. het spreekuur:
- We hebben alleen spreekuur op afspraak.
- Tijdens een afspraak wordt 1 klacht besproken. Wilt u 2 klachten bespreken
dan kan er een dubbele afspraak gemaakt worden. Indien u meer dan 2
klachten heeft, dient u dit van tevoren door te geven bij het maken van de
afspraak en zullen er meerdere afspraken gemaakt moeten worden.
- Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden geannuleerd.
Zegt u niet op tijd af en zonder geldige reden dan kunnen we geen andere
patiënten helpen en brengen we €30,- in rekening, deze krijgt u niet
vergoed van uw verzekering.
Gedragsregels:
- Iedereen dient de algemeen geldende omgangsvormen te hanteren zoals
elkaar beleefd en met respect behandelen. Agressief gedrag wordt niet
getolereerd.
- Fysiek en verbaal geweld zijn niet toegestaan.
- Bij aanhoudende verbale agressie aan de telefoon zal de medewerker de
verbinding verbreken.
- Geen ongewenste intimiteiten. Wij accepteren geen opmerkingen,
grappen, gebaren, aanrakingen of elk ander gedrag waardoor een ander
zich ongemakkelijk of bedreigd kan voelen.
- Geen discriminatie. Daarmee bedoelen wij iemand pesten, beledigen,
belachelijk maken, uitschelden of achterstellen op grond afkomst, leeftijd,
gedrag, geaardheid, uiterlijk of kleding.

Maatregelen:
Bij het niet naleven van deze gedragsregels nemen wij maatregelen. Afhankelijk
van de ernst van het gedrag worden er nadere afspraken gemaakt.
- Een patiënt wordt altijd aangesproken als zijn/haar gedrag niet acceptabel
is. Dit kan mondeling of schriftelijk gebeuren.
- Er wordt altijd een notitie in het dossier gemaakt.
- Een patiënt die zich verbaal agressief gedraagt, krijgt een waarschuwing.
(Gele kaart)
- Bij herhaaldelijke verbale agressie, waarbij de patiënt zowel mondeling als
schriftelijk hierop aangesproken is, maar zijn/haar gedrag niet verbetert,
kan de huisarts de behandelrelatie beëindigen. (Rode kaart)
- Bij fysieke agressie kan de huisarts de behandelrelatie opzeggen zonder
dat hier een waarschuwing aan vooraf is gegaan.
- Bij ernstige verbale en alle vormen van fysieke agressie en bedreiging
wordt aangifte gedaan bij de politie.
Hoe gaan wij in de praktijk om met agressie en geweld?
Beleid tegen agressie binnen Huisartsenpraktijk Boxtel Centrum

Helaas worden wij in onze huisartsenpraktijk steeds vaker geconfronteerd met
agressie.
Het gaat hier om schreeuwen, schelden en beledigen. Voor diegene, die deze
agressieve uitlatingen moeten incasseren, is dit zeer vervelend en bedreigend.

Wij vinden agressief gedrag onacceptabel
Wij willen een agressief voorval niet zomaar laten passeren. Wij hebben daarom een
agressie protocol en willen u daarover langs deze weg informeren.

Wanneer wordt het agressie protocol gebruikt?
Agressie accepteren we niet. Alle voorvallen, waarbij medewerkers zich beledigd of
bedreigd voelen, worden op papier vastgelegd en besproken. In onze praktijk heeft
een patiënt of cliënt vaak als eerste met de doktersassistente te maken, hetzij aan
de telefoon, hetzij aan de balie.
Zij is meestal de eerste die beledigende of bedreigende taal te horen krijgt.
De huisarts of behandelaar van de betrokken patiënt wordt hiervan op de hoogte
gesteld en zal beoordelen welke maatregelen genomen moeten worden.
Dit kan betekenen dat er van de betreffende patiënt of cliënt excuses verlangd
worden of dat er besloten wordt hem of haar niet langer als patiënt te accepteren.
Dat laatste gebeurt wanneer iemand steeds opnieuw de fout ingaat of als er zeer
ernstige bedreigingen plaatsvinden al dan niet met lichamelijk geweld. Wij schromen
in dat geval niet ook aangifte bij de politie te doen.
Wij hopen natuurlijk dat het zover niet zal komen. Een wederzijds respectvolle
relatie tussen patiënt of cliënt en hulpverlener achten wij van het grootste belang.

Hoe wel om te gaan met meningsverschil en
boosheid?
Wanneer u zich ziek voelt of wanneer iemand die u dierbaar is ziek is, bent u
misschien wat ongeduldiger en sneller boos. Dat begrijpen wij heel goed. Wij werken
elke dag met en voor zieke mensen. En ook wij zijn mensen en kunnen als
hulpverlener ook fouten maken.
Als er dingen mislopen of als u het niet eens bent met de aangeboden zorg,
dan moet daarover worden gesproken. Dat is in uw belang, maar ook in dat van ons.
Wij kunnen ervan leren. Dus wanneer u boos of geïrriteerd bent over iets,
vraag dan om een gesprek, even apart en niet aan de balie.
Wij zoeken dan samen met u naar oplossingen.

Gevolgen
In onze praktijk wordt de gele en rode kaart gehanteerd bij agressie. De gele kaart
geldt als een officiële waarschuwing richting de patiënt. De rode kaart kan direct
uitgedeeld worden in zeer ernstige situaties.
Doorgaans volgt deze op een gele kaart, die voor een eerder incident was gegeven.
Een rode kaart houdt in dat de praktijk de behandelingsovereenkomst met
betrokkene beëindigd.