Thuisarts.nl

Graag willen wij u wijzen op de onderstaande site:
Thuisarts.nl geeft u betrouwbare en onafhankelijke informatie over ziektes en gezondheid, voor, tijdens en na het consult.
Thuisarts.nl wil mensen stimuleren om bewuster om te gaan met hun gezondheid en wil hen beter in staat stellen daarin keuzes te maken. Klik op onderstaand adres om naar de site te gaan.

Thuisarts.nl >>>