Spoed

Voor spoedgevallen tijdens praktijkuren belt u het praktijknummer: 0411-672212 Voorkeuzetoets 1.

Buiten kantooruren  kunt u voor dringende zaken die niet kunnen wachten tot het gewone spreekuur bellen naar huisartsenpost HOV in ’s Hertogenbosch. Telefoon: 088-8765050

Huisartsenpost HOV

Jeroen Bosch Ziekenhuis

Henri Dunantstraat 1 5223 GZ  ’s Hertogenbosch

http://huisartsenpostenoostbrabant.nl/

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!