Medisch dossier

1. Inzage in uw dossier.

U heeft als patient het recht om uw medisch dossier in te zien of hier een afschrift van op te vragen.Dit geldt ook voor de schriftelijke informatie in het dossier die is verkregen van andere (behandelende) artsen. Maar het geldt niet voor informatie in het dossier die over andere personen gaat en de privacy van anderen schendt.

Persoonlijke werkaantekeningen van de arts maken geen deel uit van het medisch dossier en vallen daarmee buiten het inzagerecht van de patient. Wilt u hierover meer weten, raadpleeg dan de website van de artsenfederatie KNMG:  KNMG Inzage medisch dossier.

Na overlijden
Nabestaanden hebben geen recht om het dossier van een overleden famililid in te zien (u mag alleen uw eigen dossier inzien), tenzij de patient voor zijn overlijden schriftelijke toestemming voor inzage heeft gegeven en duidelijk heeft aanagegeven welke gegevens hij aan wie wenst te verstrekken.Toch kunt u na het overlijden van een familielid met vragen blijven zittten en graag het een en ander willen uitzoeken.Dan kunt u contact opnemen met de huisarts.
Bespreek uw vragen met hem of haar. Vaak levert een gesprek waarin overwegingen worden toegelicht meer op dan inzage in het dossier.

Afspraak maken voor inzage in dossier
Wilt u uw dossier inzien, dan kunt u het beste een afspraak maken op het spreekuur. U kunt uw dossier inzien en uw huisarts kan dan direct uw vragen beantwoorden en zaken toelichten.

2. Kopie medisch dossier

Als u een kopie van een medisch dossier wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met de doktersassistente.
U kunt uw aanvraag schriftelijk aanvragen. Het verstrekken van een kopie duurt minimaal een week.

Kosten Het aanvragen van afschriften van het medisch dossier kost tot 100 kopieen 23 cent per kopie tot een maximum van 5 euro per verzoek.
Gaat het om een afschriftverzoek van meer dan 100 pagina’s dan wordt maximaal 22.50euro in rekening gebracht.

Legitimatie Als u de kopieen ophaalt, moet u zich legitimeren met een geldig indentitetisbewijs, een paspoort, indentiteitskaart of rijbewijs.

Voor meer informatie over ‘Inzage in uw dossier’ kunt u de betreffene brochure bestellen of downloaden via www.npcf.nl

3. Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis.
Uw medische geschiedenis staat in uw patientendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts. Hiervoor moet u wel schriftelijk uw toestemming geven. Hiervoor heeft de KNMG een richtlijn opgesteld.

Het dossier wordt digitaal aan de nieuwe huisarts overgedragen.