Inschrijven

 Onze praktijk staat open voor inschrijvingen van nieuwe patiënten indien:

– U bent verhuisd naar Boxtel.
– Er sprake is van gezinshereniging (er zit al een gezinslid in de praktijk).

U kunt een inschrijfformulier ophalen bij de assistente op de praktijk na telefonisch overleg op 0411-672212

Wij verzoeken u als u het ingevulde inschrijfformulier komt afgeven uw verzekeringspolis en paspoort of identiteitskaart mee te nemen en bij de balie te laten controleren. Wij zijn namelijk verplicht als zorgaanbieder de identiteit van de patient vast te stellen aan de hand van een wettelijke Identificatie Document.

 

LSP

Het LSP (Landelijke Schakelpunt) zorgt voor snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens. Zorgverleners, zoals een huisarts of apotheek, kunnen hun computersysteem aansluiten op het beveiligde netwerk van het LSP.
Zou u zo vriendelijk willen zijn om te noteren of u wel of niet akkoord gaat met het LSP.

Voor meer informatie of vragen kun terecht op www.vzvz.nl

 

Geen zorgverzekering of tijdelijke zorgverzekering

Als u als patient bij ons ingeschreven staat, maar bij controle niet bekend bent bij een verzekeringsmaatschappij of kortdurend verzekerd bent, dan wordt u verzocht het consult contant te betalen.

Na betaling krijgt u een factuur. Deze kunt u dan bij de verzekering, als u die toch heeft, indienen met het verzoek het consult aan u terug te betalen. Dit geldt ook als u een buitenlandse verzekering heeft, u draagt zelf zorg voor de nabetaling.

De kosten voor een enkel consult is €30.91.

Uitschrijven

 Overschrijving naar nieuwe huisarts

Bent u verhuisd en heeft u een nieuwe huisarts gevonden? Om uw dossieroverdracht goed te laten verlopen ontvangen wij graag van u een bevestiging van uw uitschrijving. U kunt dit schriftelijk of met een email doen.

Indien u zich elders inschrijft, maar zich niet officieel bij ons uitschrijft, heeft uw nieuwe huisarts geen toegang tot uw medisch dossier. Dit is een zeer onwenselijke situatie. Zodra wij van u een melding hierover ontvangen zullen wij uw gegevens netjes overdragen aan de nieuwe huisarts.

» Denkt u er ook aan bij een volgend ziekenhuisbezoek door te geven dat u een nieuwe huisarts heeft? Anders blijven wij in de toekomst de brieven van uw specialist ontvangen en wordt uw nieuwe huisarts niet op de hoogte gehouden van de controles in het ziekenhuis.

» Denkt u er ook aan bij uw apotheek door te geven wie uw nieuwe huisarts is? Anders blijven wij in de toekomst terugkoppelingen krijgen van de apotheek wanneer u medicijnen ophaalt en is uw nieuwe huisarts niet op de hoogte van uw actuele medicatiegebruik.